Misyon ve Vizyon

Misyon
Bölümümüzün misyonu, gereksinim duyulan her ölçekteki haritaların üretimini, araziye ilişkin küçük/büyük tüm projelerin etüd ve uygulamalarını, tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturacak şekilde gerçekleştirebilecek evrensel mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon
Bölümümüzün vizyonu ise, verilecek mühendislik eğitiminin her yönden gelişmiş batılı ülkelerdeki kaliteyi yakalaması ve mezunlarının klasik haritacılık alanlarına ek olarak bilişim ve bilgi teknolojileri alanlarında da iş bulabilmelerini sağlamaktır.