Prof. Dr. Nihat AKYOL

Bölüm Başkanı

 

Harita mühendisliği, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının metrik anlamda ölçülmesi ve bu verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek harita ve planlar şeklinde ifade ve tasvir edilmesi; ayrıca konuma bağlı her türlü ölçüm, hesaplama, sorgulama ve sunum ile ilgilenen bilim dalıdır. Harita mühendisliği teknolojik gelişmelere açık, çağdaş teknolojiyi en iyi uygulayan mühendislik dallarından biridir. Geomatik, bu mesleğin Dünya çapında kabul etmeye başladığı diğer isimdir.

Harita Mühendisliğinin temel görevi, gelişme projelerinde bir altyapı oluşturmaktır. İnşaat mühendisliği, mimarlık, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, şehir ve bölge planlama, çevre mühendisliği ve coğrafya yakın temasta olduğu bilim ve meslek dallarıdır. Özellikle coğrafi bilgi sistemi, gelişen amaçlar doğrultusunda belli bir coğrafyaya ilişkin halihazır harita, kadastral harita, imar planı, teknik altyapı (su, kanal, gaz, telefon, elektrik vb) tesisleri haritası ve tematik harita yapımı ile sözü edilen meslek dallarına altlık ve ortak kullanım imkânı hazırlamaktadır. Harita Mühendisleri; Harita Genel Komutanlığı, İller Bankası, Tapu-Kadastro Müdürlüğü, DSİ, Karayolları, Belediyeler v.b. kamu kuruluşları ile büyük şirketlerde, harita bürolarında veya kendi işyerlerinde doyurucu bir maaşla istihdam imkânı bulabilmektedirler.

Harita Mühendisliği (Harita ve Kadastro Mühendisliği); elektronik ölçme aletlerini, bilgisayarları, bilişim teknolojilerini ve uydu tekniklerini kullanan, çağdaş teknolojiyi izleyerek kendini sürekli yenileyen mühendislik dallarından biridir. Ülkemizde halen 9000 civarında Harita Mühendisi vardır.